U zocht op: Ruimte, dit leverde 101 resultaten op.


Openbare ruimte

SGP Tholen / Standpunten / 34 woorden

  Het is belangrijk om de leefomgeving op een goed kwaliteitsniveau te houden. Onder het beheer van de openbare Ruimte vallen water, verhardingen, openbare verlichting, groen en speelvoorzieninge...

Ruimtelijk beleid

SGP Tholen / Standpunten / 33 woorden

  In 2019 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Dat biedt kansen om lokale beleidsRuimte te ontwikkelen. Initiatiefnemers moeten meer de verantwoordelijkheid krijgen én nemen om zelf draagvlak ...

Acquisitie

SGP Tholen / Standpunten / 35 woorden

  Zelfstandige ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zijn de ruggengraat van onze economie. Zij verdienen de steun van de gemeentelijke overheid. Dat kan door hen te faciliteren en goed met ...

Archeologie

SGP Tholen / Standpunten / 32 woorden

  Het cultureel erfgoed is sterk verbonden aan de lokale identiteit van dorp, stad en streek. Wanneer cultuurhistorisch erfgoed wordt bewaard en onderhouden, blijft de gemeente aantrekkelijk voor...

Bedrijventerreinen

SGP Tholen / Standpunten / 33 woorden

  In 2019 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Dat biedt kansen om lokale beleidsRuimte te ontwikkelen. Initiatiefnemers moeten meer de verantwoordelijkheid krijgen én nemen om zelf draagvlak ...

Bibliotheek

SGP Tholen / Standpunten / 31 woorden

De SGP vindt cultuurbeleving belangrijk, zowel voor de persoonlijke vorming als voor het bevorderen van de sociale cohesie. Daarom stimuleren we sociaal-culturele activiteiten die daaraan bijdragen. C...

Campings

SGP Tholen / Standpunten / 40 woorden

  Als SGP kennen we geen kramp, maar zijn we ontspannen. Met betrekking tot ons lichaam én onze geest. Daarom bieden we ook Ruimte aan ontspanning in de vorm van recreatie. Daarbij hebben ...

Cultureel Erfgoed

SGP Tholen / Standpunten / 32 woorden

  Het cultureel erfgoed is sterk verbonden aan de lokale identiteit van dorp, stad en streek. Wanneer cultuurhistorisch erfgoed wordt bewaard en onderhouden, blijft de gemeente aantrekkelijk voor...

Cultuur

SGP Tholen / Standpunten / 31 woorden

  De SGP vindt cultuurbeleving belangrijk, zowel voor de persoonlijke vorming als voor het bevorderen van de sociale cohesie. Daarom stimuleren we sociaal-culturele activiteiten die daaraan bijdr...

Decentralisaties

SGP Tholen / Standpunten / 36 woorden

  Jeugdzorg Jongeren hebben hun eigen, bijzondere plek in de samenleving. Ze mogen jong zijn en het leven ontdekken, maar wel op een verantwoorde manier. Jongeren moeten in een gezonde en veilige...