Standpunten

Vuurwerk

 

Er moet wat gebeuren aan het terugbrengen van de overlast, de ongelukken, het respectloos omgaan met medeburgers en vandalisme. Consumentenvuurwerk heeft niet de voorkeur, georganiseerd afsteken zou een alternatief kunnen zijn.