HomeStandpuntenABCVrijwilligerswerk

Standpunten

Vrijwilligerswerk

 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt een grote verantwoordelijkheid neer bij de burger. Met het doel naar elkaar om te zien en elkaar – waar mogelijk – te helpen. Specifieke zorg wordt geboden aan (kwetsbare) medeburgers en hun directe omgeving. Daarbij biedt de gemeente ondersteuning, begeleiding en waar nodig verzorging aan huis. De SGP pleit voor een ruimhartig beleid. De gemeente creëert randvoorwaarden, zodat de burger zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en solidair is met mensen met een (psychische) handicap en/of langdurige zorgbehoefte.

Concreet:

• De SGP wil een optimale keuzevrijheid binnen de Wmo, zodat de burger de hulp kan kiezen die bij hem past.

• Lokaal actieve maatschappelijke organisaties en initiatieven op het gebied van zorg en welzijn moeten ondersteund worden.

• Vrijwilligerswerk en mantelzorg worden gestimuleerd en ondersteund.

• De gemeente biedt goede voorzieningen voor psychosociale hulp. Ook daarbij geldt het principe van keuzevrijheid, zodat kan worden gekozen voor een instelling die past bij de eigen identiteit.

• Zorg wordt dichtbij én toegankelijk voor de burger georganiseerd.