Standpunten

Vloekverbod

 

• In ons taalgebruik zijn we fatsoenlijk; daar spreken we elkaar op aan.
• Reclame-uitingen zijn fatsoenlijk en kwetsen niemand.