Standpunten

Visserij

 

Vissers, boeren en tuinders verdienen onze steun. Zij zijn onmisbaar voor onze voedselvoorziening en spelen een belangrijke rol in natuurbeheer en het behoud van ons landschap. Er moet ruimte zijn om bedrijven economisch gezond te maken en te houden. Regelgeving moet een duwtje in de rug zijn, in plaats van een stok tussen de spaken.

Concreet:

• Landbouw en visserij verdienen onze bijzondere aandacht vanwege hun bijdrage aan onze voedselvoorziening.