HomeStandpuntenABCVervoersysteem

Standpunten

Vervoersysteem

 

Gemeenten betalen onder bepaalde voorwaarden (een deel van) het vervoer van leerlingen. Dit geldt voor leerlingen die door een beperking niet zelfstandig naar een passende school kunnen of voor leerlingen die verder moeten reizen omdat er geen school met een gewenste identiteit in de buurt is. De SGP vindt keuzevrijheid in het onderwijs belangrijk en vindt het daarom een goede zaak dat de gemeente het vervoer faciliteert en voortvarend de vergoeding van leerlingenvervoer aan (pleeg)ouders ter hand neemt.

Concreet:

• Het vervoersysteem wordt zo efficiënt mogelijk ingericht, in overleg met onderwijs en ouders.

• Behalve het zorgarrangement wordt altijd een vervoersarrangement per kind afgesproken waarbij zelfredzaamheid (op termijn) voorop staat.