HomeStandpuntenABCVerpaupering

Standpunten

Verpaupering

 

Stedelijke vernieuwing of dorpsvernieuwing krijgt prioriteit boven uitbreiding van een stad of dorp. De SGP vindt zuinig ruimtegebruik en het koppelen van woningen aan bestaande voorzieningen belangrijk. Bij vernieuwing van woonkernen wordt rekening gehouden met de voorzieningen voor kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen. Verpaupering in het buitengebied moet worden tegengegaan. Initiatieven die het opruimen van oude stallen bevorderd worden gesteund, mits het geen belemmering vormt voor de agrarische activiteiten waar het buitengebied een primaat voor heeft.

Concreet:

• De gemeente zet in op dorpsvernieuwing, waar mogelijk door een koppeling met uitbreiding.

• De gemeente draagt zorg voor de leefbaarheid en het vergroten van de aantrekkelijkheid van kernen.

• De ruimte-voor-ruimte regeling waarbij vervallen landbouwschuren of kassen worden gesloopt in de plaats voor nieuwbouwwoningen wordt niet doorgezet.

• Het mogen starten van kleinschalige bedrijven volgens de Nieuw-Economische-Drager (NED) wordt mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan buitengebied waarbij de hoofdactiviteit niet agrarisch hoeft te zijn.