Standpunten

Klimaat

 

Milieu en leefomgeving

We moeten zorgvuldig omgaan met de natuur. We hebben de taak om Gods goede schepping te bewaren en door te geven aan onze kinderen. Daarom zetten we in op maatregelen die bijdragen aan een schoner milieu. Lokaal, in onze eigen leefomgeving, kunnen we immers al een groot verschil maken.

Concreet:

• De gemeente neemt passende maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan en levert een actieve bijdrage aan de verduurzaming van de leefomgeving.

• Agrarische bedrijven worden gestimuleerd om stallen en kassen te verduurzamen.

• In de wijken wordt goed nabuurschap gestimuleerd.

 

Duurzame energievoorziening

De energiebehoefte stijgt nog altijd. Fossiele energiebronnen op aarde raken op. Als rentmeesters moeten we echter op een duurzame manier met de aarde omgaan. Daarom vindt de SGP het belangrijk dat de gemeente een actieve bijdrage levert aan het realiseren van energiebesparingen. De schoonste energie is namelijk de energie die je niet gebruikt. Daarnaast willen we rendabele, duurzame energiebronnen inzetten. Samen met de belanghebbenden dient zowel bij de nieuwbouw van een wijk als bij grote aanpassingen aan bestaande wijken te worden bekeken in hoeverre het mogelijk is om over te stappen op een andere manier van verwarmen. Zowel bij nieuwbouw als bij renovaties is het realiseren van een zo energiezuinig mogelijk pand het uitgangspunt.

Concreet:

• De gemeente zet energiecoaches in om energiebesparing te bevorderen.

• Draagvlak onder de bevolking voor verduurzaming wordt gestimuleerd.

• Tholen levert een substantiële bijdrage aan de energietransitie.

• Bij het realiseren van nieuwbouwwijken wordt onderzocht hoe een optimaal, duurzaam resultaat kan worden gerealiseerd met behulp van nieuwe technieken op het gebied van energievoorziening.

• De gemeente participeert actief in de Stichting Duurzaamheidskring Tholen en gebruikt dit netwerk om duurzaamheidsinitiatieven in Tholen