Standpunten

Kindcentra

Op veel plekken in het land worden integrale kindcentra’s (IKC’s) ontwikkeld. Dit zijn voorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar. Een IKC biedt scholen een kans om leerlingen vroeg bij de (identiteit van de) school te betrekken. Integrale kindcentra kunnen een goed instrument zijn om onderwijsachterstanden te bestrijden en sociale cohesie te bevorderen. Scholen mogen niet gedrongen noch gedwongen worden om zich om te vormen tot een IKC of brede school. In de specifieke context van Tholen wordt bij eventuele aanpassing of nieuwbouw van schoolgebouwen onderzocht of en hoe integratie van andere, aanvullende voorzieningen mogelijk is. De huidige ontwikkeling van het plan Brede School te Tholen is daar een mooi voorbeeld van.

Concreet:

• Maatschappelijke initiatieven zoals peuterspeelzalen worden niet gehinderd door onnodige regeldruk.

• De gemeente geeft ruimte voor de opvang van doelgroepkinderen in voorzieningen die daarvoor gecertificeerd zijn.

• Waar wenselijk en mogelijk worden onderwijs- en zorgvoorzieningen geconcentreerd en/of gecombineerd.