Standpunten

Kerktorens

 

Het cultureel erfgoed is sterk verbonden aan de lokale identiteit van dorp, stad en streek. Wanneer cultuurhistorisch erfgoed wordt bewaard en onderhouden, blijft de gemeente aantrekkelijk voor inwoners en toeristen. De rijke geschiedenis wordt zichtbaar in de bebouwing, maar ook in de openbare ruimte en in het cultuurlandschap. De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid in het conserveren van cultuurhistorisch erfgoed, zodat we die schatten door kunnen geven aan volgende generaties.

 

Concreet:

• De gemeente ontwikkelt beleid ten aanzien van de omgang met archeologie en cultuurhistorie, met als doel waardevolle historische elementen en plaatsen te behouden en te ontsluiten.

• De mogelijkheden voor en de wenselijkheid van een gemeentelijk monumentenbeleid worden nader onderzocht.

• Het historische karakter van de kernen wordt gewaardeerd en geconserveerd; in de ruimtelijke plannen wordt zorgvuldig met cultuurhistorisch erfgoed omgegaan.