Standpunten

Kerken

 

• Jeugd- en jongerenwerk worden ondersteund; maatschappelijke organisaties en kerken krijgen de ruimte om dit op hun eigen manier in te vullen.