HomeStandpuntenABCKenniscentrum

Standpunten

Kenniscentrum

 

De economie ontwikkelt zich razendsnel. Het is daarom belangrijk om niet vast te blijven houden aan de structuren van het verleden. We moeten op tijd de bakens verzetten en nieuwe ontwikkelingen volgen. Voorbeelden daarvan zijn bancaire systemen die vervangen worden door ‘blockchain’, nieuwe vormen van energie en vraaggericht 3D-printen. Tegelijkertijd wordt de economie niet alleen globaler, maar ook meer regionaal georiënteerd. Daarom is het belangrijk om regionaal afgestemd beleid te hebben waarmee op deze ontwikkelingen kan worden ingespeeld.


Concreet:


• De gemeente treedt in een constante dialoog met lokale bedrijven om in te kunnen spelen op de nieuwe economie.


• Innovatie wordt gestimuleerd door het beschikbaar stellen en/of onder de aandacht brengen van fondsen en faciliteiten.


• Toekomstgerichte, innovatieve bedrijven worden aangetrokken binnen het kader van een regionaal samenhangend beleid


• De gemeente Tholen participeert actief in regionale kennisontwikkeling.


• De gemeente sluit in haar beleid aan bij de strategische economische agenda van de regio’s Zeeland en West-Brabant.