Standpunten

Brabant

 

• Tholen werkt samen met gemeenten in Zeeland en West-Brabant. Het bestuurlijk zwaartepunt ligt bij de Zeeuwse samenwerking, de samenwerking met West-Brabantse gemeenten is meer functioneel-praktisch van aard.

• Samenwerking in regionaal verband moet duidelijke maatschappelijke en economische doelen dienen en een bijdrage leveren aan de opgaven op het gebied van werk, zorg, onderwijs, etc.

• Samenwerking dient de bestuurs- en uitvoeringskracht van de gemeente te vergroten en niet te beperken.

• Samenwerking is in het belang van de strategische doelstellingen van de regio waarin Tholen participeert en dat past binnen de langetermijnvisie van de gemeente.

• Het belang van onze inwoners staat voorop: samenwerken is geen doel op zich, maar draagt op een efficiënte manier bij aan het efficiënter en beter kunnen bereiken van de gestelde doelen.