Standpunten

BOA's

 

• Er is capaciteit voor het tegengaan van overlast en ‘huftergedrag’.

• De gemeente zet met behulp van voorlichting en controles in op matiging van alcoholgebruik; op straat wordt geen alcohol genuttigd.