Standpunten

Begroting

 

De gemeentelijke overheid dient een duurzaam en gezond financieel beleid te voeren. In nauwe afstemming met de gemeenteraad draagt het gemeentebestuur zorg voor een sluitende begroting en een zorgvuldige inzet van de publieke middelen.

De bestuurs- en uitvoeringskracht van de gemeente worden gemeten en, passend bij de maatschappelijk opgaven, planmatig verbeterd. De betrokkenheid van de gemeenteraad daarbij komt onder meer tot uitdrukking in de bestuursopdrachten die bij ‘Tholen financieel in balans’ zijn vastgesteld.

De gemeentefinanciën zijn duurzaam op orde; de lange termijn doelstellingen die in 2016 ten aanzien van de financiën zijn gesteld, blijven van toepassing.