HomeStandpuntenABCBedrijventerreinen

Standpunten

Bedrijventerreinen

 

In 2019 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Dat biedt kansen om lokale beleidsruimte te ontwikkelen. Initiatiefnemers moeten meer de verantwoordelijkheid krijgen én nemen om zelf draagvlak voor nieuwe bouwontwikkelingen te vinden. Wij willen als goede rentmeesters altijd zuinig omgaan met de open ruimte.
Concreet:
• De omgevingsvisie moet snel worden opgesteld; daarbij moet ruimte zijn voor opvattingen van de gemeenteraad.
• Welstandseisen kunnen worden versoepeld of gedeeltelijk worden afgeschaft, zonder dat te kort wordt gedaan aan het belang van cultuurhistorische aspecten.
• De uitbreiding van bedrijventerreinen is zo nodig gekoppeld aan revitalisering van bestaande terreinen; groei van bedrijventerreinen wordt geconcentreerd rond Tholen-stad.
• Kernen blijven onderscheiden; de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen leidt niet tot versmelting van kernen.
• De bestuursopdracht Acquisitie wordt waar mogelijk gekoppeld aan de activiteiten van REWIN en Impuls Zeeland.
• We trekken bedrijven aan die een substantiële bijdrage leveren aan de werkgelegenheid.
• Aan nieuwe bedrijven worden eisen gesteld op het gebied van sociale inclusie en duurzaamheid.
• Tussen de gemeente en bedrijven wordt helder en doelmatig gecommuniceerd.
• In samenwerking met ondernemers wordt de uitstraling en bereikbaarheid van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen geoptimaliseerd.
• Bij de uitgifte van bedrijfskavels wordt ook gekeken naar de beschikbaarheid aan bestaande bedrijventerreinen.
• Bij groei van bedrijventerreinen letten we op landschappelijke inpassing, behoud van de zelfstandigheid en eigenheid van woonkernen; het landelijke karakter van Tholen blijft behouden.