Standpunten

Ambulance

 

Brandweer en ambulancezorg zijn belangrijke schakels in het kunnen garanderen van de zorg voor en de veiligheid van burgers. Er zijn regionale samenwerkingsverbanden, zoals de Veiligheidsregio, maar de gemeente blijft verantwoordelijk voor het aanwezig en beschikbaar zijn van voldoende menskracht en materieel.

Concreet:

• Het gemeentebestuur houdt goed contact met brandweervrijwilligers en stimuleert de werving van nieuwe vrijwilligers.

• Bij een ramp of crisis is de gemeente volledig voorbereid op haar taken; voorbereiding, samenwerking en oefeningen verdienen aandacht.

• Bij de inzet van mensen en materieel wordt optimaal samengewerkt tussen de regio’s Zeeland en West-Brabant.

• De gecombineerde meldkamer Zeeland-Brabant wordt versneld ingevoerd.

• In onze provincie moet de samenwerking op bestuurlijk niveau geoptimaliseerd worden.

• De gemeente zet zich in voor het realiseren van de door de gemeenteraad vastgestelde maximale aanrijdtijden van politie, ambulance en brandweer.