Standpunten

Afval

 

Burgers en bedrijven produceren enorm veel afval. Daar moeten ze zich van bewust zijn. De SGP is van mening dat de vervuiler betaalt. Natuurlijk is er goed toezicht op de naleving van wetten en regels.

Concreet:

• Onze doelstelling is dat Tholen vooroploopt op het gebied van afvalscheiding. • Bij afvalinzameling moet het milieurendement worden verbeterd; daarom moeten afvalstromen tegen aanvaardbare kosten voor de burger optimaal worden gescheiden, terwijl het serviceniveau minimaal gelijk blijft.