Standpunten

Acquisitie

 

Zelfstandige ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zijn de ruggengraat van onze economie. Zij verdienen de steun van de gemeentelijke overheid. Dat kan door hen te faciliteren en goed met hen te communiceren. Ook moet voorzien worden in goede bedrijfslocaties om stabiele groei mogelijk te maken.
Regels zijn er om burgers en bedrijven te beschermen en gedrag te reguleren, niet om ondernemers te belemmeren. Dat moet de insteek van regelgeving zijn.
Vitale detailhandel is van groot belang voor de leefbaarheid in de kernen. De gemeente vervult hierin een faciliterende rol. De openbare ruimte is het visitekaartje van de winkelgebieden en moet aantrekkelijk zijn. De detailhandel vormt een wezenlijk onderdeel van de gemeentelijke marketing-, promotie- en acquisitieactiviteiten; meer bezoekers, bewoners en bedrijven stimuleren immers de lokale economie.

Concreet:
• Er mag met het aantrekken van nieuwe bedrijven geen ongelijkheid ontstaan tussen nieuwe en reeds gevestigde ondernemers.

• Regels zijn eenduidig, beschermend en terughoudend; regeldruk voor ondernemers en lokale lasten worden waar mogelijk beperkt.

• Het plan van aanpak voor de detailhandel wordt verder uitgewerkt in nauwe samenhang met de uitwerking van het promotie- en acquisitieplan.

• De middenstandmanager wordt ingezet op het gebied van samenwerking en acquisitie.

• De digitale weerbaarheid van de lokale detailhandel dient te worden vergroot.

• De gemeente zet in op het creëren en behouden van een gevarieerd winkelaanbod in de kernen.