HomeFractie

Fractie

Drs. P.W.J.  (Peter) Hoek
Drs. P.W.J. (Peter) Hoek Wethouder en loco-burgemeester (0167) - 57 33 85 hoek.p@tholen.nl
Ing. P. (Peter) Kraamer
Ing. P. (Peter) Kraamer Gemeenteraadslid, fractievoorzitter (0166) - 60 64 56 fractie@sgp-tholen.nl

Portefeuilles
Commissie bestuurszaken

Ing. C. (Cees) Verloop
Ing. C. (Cees) Verloop Gemeenteraadslid en plaatsvervangend fractievoorzitter, voorzitter commissie (06) - 54 66 10 08 c.verloop@sgp-tholen.nl

Portefeuilles
Commissie bestuurszaken

Dhr. H. (Henk) Geluk
Dhr. H. (Henk) Geluk Gemeenteraadslid, plaatsvervangend voorzitter raad, voorzitter rekenkamercommissie (0167) - 57 29 79 h.geluk@sgp-tholen.nl

Portefeuilles
Commissie Ruimte

Dhr. A. (Aad) Prins
Dhr. A. (Aad) Prins Gemeenteraadslid (0166) - 60 30 00 a.prins@sgp-tholen.nl

Portefeuilles
Commissie Samenleving

Dhr. C. (Chris) Koopman
Dhr. C. (Chris) Koopman Gemeenteraadslid (0166) - 66 21 42 w.koopman@sgp-tholen.nl

Portefeuilles
Commissie Samenleving

Dhr. A.K. (Arjen) Quist
Dhr. A.K. (Arjen) Quist Gemeenteraadslid (0166) - 78 50 23 a.k.quist@sgp-tholen.nl

Portefeuilles
Commissie Ruimte

Dhr. R.A. (Ruud) Muijt
Dhr. R.A. (Ruud) Muijt Fractievolger, steunfractielid (06) - 18 73 56 11 rmuijt@solcon.nl
Dhr. J.C. (Jan) Bijnagte
Dhr. J.C. (Jan) Bijnagte Steunfractielid janbijnagte@zonnet.nl
Dhr. M.A.G. (Marrijn) Eerland
Dhr. M.A.G. (Marrijn) Eerland Steunfractielid (06) - 37 18 14 76 mag.eerland@kliksafe.nl
Dhr. J.A. (Jos) van de Breevaart
Dhr. J.A. (Jos) van de Breevaart Steunfractielid (06) - 50 94 08 38 jos@vandebreevaart.com