HomeNieuwsVragen over onkruidbestrijding

Vragen over onkruidbestrijding

Vragen over onkruidbestrijding

Publicatiedatum: 23 okt. 2017

 

Op 3 oktober 2017 heeft de SGP-fractie schriftelijke vragen gesteld over de onkruidbestrijding op Tholen. Allereerst waren we benieuwd hoeveel onkruid gerelateerde klachten er binnengekomen zijn sinds 1 april 2016, het moment waarop het verbod op het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen inging. Uit een eerdere analyse van de meldingen over 2016, bleek er geen noemenswaardige toename in het aantal vragen, klachten en meldingen te zijn ten opzichte van de periode ervoor. De vraag was of het aantal klachten ook in 2017 stabiel gebleven is. Daarnaast waren we benieuwd naar de bijsturingen in het onkruidbestrijdingsbeleid die naar aanleiding van (een analyse) van de klachten plaatsgevonden hebben.

 Uit de antwoorden van het college blijkt dat er slechts een beperkte toename is van de aantal klachten. Over 2017 werden tot nu toe 48 onkruid gerelateerde klachten ingediend. Het overgrote deel van de klachten (35) bleek bovendien ongegrond te zijn. In die gevallen voldeed de openbare ruimte aan het vooraf vastgestelde kwaliteitsniveau. In 13 gevallen was er wel sprake van een gegronde klacht. In die gevallen heeft de gemeente extra inzet geregeld, zodat de openbare ruimte weer voldeed aan het afgesproken kwaliteitsniveau.

 De SGP-fractie is blij om te horen dat het aantal onkruid gerelateerde meldingen tot nu toe stabiel is en dat klachten van inwoners serieus en snel opgepakt worden. Zo behouden we met relatief lage beheerkosten een acceptabel kwaliteitsniveau!

 Heeft u een klacht over de openbare ruimte op Tholen? Meldt die dan via de BuitenBeter app.