HomeNieuwsSpeerpunten SGP Zeeland

Speerpunten SGP Zeeland

Publicatiedatum: 28 feb. 2019 | Provincie Zeeland

 

WIJ GAAN VOOR:

Jongeren toekomst bieden in een leefbare provincie!
Onderwijs dichtbij huis, kansen verzilveren voor MBO-ers door sterke samenwerking tussen bedrijf en school én Campus Zeeland verder uitbouwen.

Snel, slim en schoon vervoer in Zeeland!
Een Zeeuwse topconferentie organiseren over het ontwikkelen van nieuwe vormen van (openbaar) vervoer voor een optimale bereikbaarheid.

Zoet water garanderen voor de landbouw!
Onderzoek doen naar een pijpleiding voor Schouwen- Duiveland en zoetwatervoorziening op Tholen.

Wonen waar je je thuis voelt!
Uitbreiding door nieuwbouw moet mogelijk zijn in dorpen waar natuurlijke groei en woonbehoefte is.

Beschermen van het cultureel erfgoed in Zeeland!
Subsidies verstrekken voor beeldbepalende (kerk) gebouwen, woningen en boerderijen.

100% verkeersveilig op onze wegen en fietspaden!
Goede verkeerseducatie aan kinderen en jongeren door op elke school het Zeeuws verkeersveiligheidslabel te hebben.

De landbouw- en visserijsector versterken en verduurzamen!
Stimuleren en promoten van (nieuwe) Zeeuwse teelten en innovatietechniek, investeren in kennisontwikkeling.

Een sterk bestuur in Zeeland dichtbij inwoners!
Geen gedwongen gemeentefusies, maar juist goede samenwerking tussen overheden stimuleren.

Lees hier ons volledige verkiezingsprogramma.