HomeNieuwsSGP stelt vragen over koepelvrijstelling (BTW) Sabewa Zeeland

SGP stelt vragen over koepelvrijstelling (BTW) Sabewa Zeeland

Publicatiedatum: 12 jun. 2018

 

Vorig jaar heeft de hoogste Europese rechter een aantal uitspraken gedaan waaruit voortvloeit dat de Nederlandse toepassing van de koepelvrijstelling niet in overeenstemming is met het Europese recht.

De koepelvrijstelling kan worden toegepast als gemeenten op bepaalde gebieden hun krachten bundelen in een samenwerking. Voorwaarde is dan wel dat de gemeenschappelijke regeling een activiteit behelst van algemeen belang. Het heffen van belastingen is een overheidstaak, maar volgens de beslissing van de hoogste Europese rechter geen activiteit van algemeen belang.

Een belastingsamenwerking, waarvan sprake is bij Sabewa Zeeland, valt vanaf 1 januari 2019 dus mogelijk niet langer meer onder de koepelvrijstelling. Hoewel er nog veel onduidelijk is over de reikwijdte en impact van deze nieuwe inperking, is het volgens de SGP belangrijk nu al helder te krijgen welke consequenties de nieuwe wetgeving heeft voor Sabewa Zeeland en de nadelen voor de gemeente Tholen.

De onderstaande vragen zijn ingediend door SGP raadslid Cees Verloop:

1. Vorig jaar heeft de hoogste Europese rechter een aantal uitspraken gedaan waaruit voortvloeit dat de Nederlandse toepassing van de koepelvrijstelling niet in overeenstemming is met het Europese recht. Dit lijkt gevolgen te gaan hebben voor gemeenschappelijke regelingen voor belastingsamenwerking, dus wellicht ook voor Sabewa. Dit zou gevolgen gaan hebben op verrekening van btw. Is het college op de hoogte van deze wetgeving, die per 1.1.2019 zal worden ingevoerd?

2. Wat is de consequentie van deze wetgeving voor Sabewa en wat voor nadelen heeft dit voor Tholen?

Mede in het kader van de behandeling van de Sabewa Zeeland stukken in de commissievergadering van 13 juni 2018.