HomeNieuwsSGP stelt vragen over inzet externe bewindvoerders

SGP stelt vragen over inzet externe bewindvoerders

Publicatiedatum: 4 mei 2018

 

Deze week publiceerde Nieuwsuur een onderzoek naar de kwaliteit en kosten van de inzet van bewindvoerders door gemeenten. SGP-raadslid Kees Knulst stelt vragen aan het College van B&W van de gemeente Tholen over het beleid dat in onze gemeente op dit punt wordt gehanteerd. Heeft de gemeente voldoende zicht en regie op de prestaties van externe bewindvoerders? Hoe zit het met de kosten? Worden mensen goed en adequaat geholpen?

Het College zal deze vragen in de eerstvolgende vergadering van de commissie Samenleving beantwoorden. 

De vragen die we stelden: 

1. Volgens het artikel van NOS/Nieuwsuur "zien alle gemeenten [die hebben deelgenomen] wat er misgaat. Soms gaat het om fraude, maar veelal gaat het om slordigheden.” Herkent het college zich in de conclusies van Nieuwsuur dat gemeenten ‘nauwelijks zicht hebben’ op de effectiviteit van en transparantie in het optreden van private bewindvoerders?

2. Hoe controleert de gemeente of mensen die onder beschermingsbewind staan of schuldhulp krijgen, adequaat geholpen worden?

3. Hoeveel mensen binnen gemeente Tholen zijn onder bewind gesteld en/of krijgen schuldhulp, en hoe verhouden die aantallen zich tot 5 jaar geleden?

4. Volgens het artikel hangt de toename van het aantal mensen samen met de toename in de kosten van bijzondere bijstand. Hoeveel kost dit de gemeente Tholen jaarlijks en hoe verhoudt dat zich tot de kosten van bijzondere bijstand in 2013?

5. Wordt door de gemeente Tholen een beleidskader gehanteerd waarmee bewindvoerders rekening hebben te houden? Zo ja, kan het college deze beleidsnota aan de Raad overleggen?

6. De VNG pleit er volgens het artikel voor dat gemeenten de regie terugpakken. Sommige gemeenten zetten in dat kader eigen bewindvoerders in. Welke maatregelen neemt de gemeente Tholen om meer grip te krijgen op de kosten en de effectiviteit van inzet van private bewindvoerders?


Informatie over het onderzoek (met directe link)
“Bewindvoering, de begeleiding van mensen met grote schulden, is booming business. Het aantal commerciële bureaus dat zich op deze markt begeeft groeit explosief, maar de kwaliteit laat vaak te wensen over. Uit onderzoek van [...] Investico en Nieuwsuur blijkt dat gemeenten nauwelijks zicht hebben op wat er bij deze bureaus gebeurt” .

Zie het volledige artikel ‘Weinig zicht op kwaliteit bewindvoering, mensen in de schulden de dupe’ op https://nos.nl/l/2229917 (gepubliceerd op 1 mei 2018).