HomeNieuwsHuisvesting internationale werknemers

Huisvesting internationale werknemers

Huisvesting internationale werknemers

Publicatiedatum: 20 jun. 2020

 

Huisvesting internationale werknemers 

 Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 18 juni 2020 is het beleid voor huisvesting van internationale werknemers vastgesteld. Internationale werknemers (soms ook arbeidsmigranten genoemd) zijn onmisbaar voor veel Thoolse ondernemers, met name in de agrarische sector. Het is dan ook belangrijk dat daar kwalitatief goede huisvesting voor geregeld wordt.

 Tegelijkertijd zien we dat huisvesting in de dorpskernen regelmatig tot overlast leidt. Dat proberen we met het nieuwe beleid op te lossen. Huisvesting in gewone huizen binnen de bebouwde kom wordt verboden, tenzij een huishouden zich inschrijft in de gemeente. Huisvesting bij agrarische bedrijven of in leegstaande panden aan de rand van de kern wordt wel mogelijk gemaakt. Hiervoor gelden wel maximum aantallen. De huisvestingsopties in het beleid komen onder andere uit de enquête, die vorig jaar uitgezet is onder de inwoners van de gemeente Tholen.

 Als SGP-fractie vinden we dat alle huisvestingslocaties minimaal moeten voldoen aan één van de landelijke keurmerken. Dit beschermt de internationale werknemer tegen ondermaatse huisvesting en biedt alle partijen duidelijkheid. We hebben dit door middel van een amendement (wijziging) toegevoegd aan het beleid. De details van het beleid worden de komende periode uitgewerkt in een overkoepelend bestemmingsplan.