HomeNieuwsHerinrichting landgoed de Pluimpot in Sint-Maartensdijk

Herinrichting landgoed de Pluimpot in Sint-Maartensdijk

Herinrichting landgoed de Pluimpot in Sint-Maartensdijk

Publicatiedatum: 25 apr. 2018


Op 19 april 2018 is in de gemeenteraad gesproken over een voorstel om een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor landgoed de Pluimpot in Sint-Maartensdijk.

Wat is landgoed de Pluimpot?

Landgoed de Pluimpot is een landgoed van 35 hectare in Sint-Maartensdijk. Het landgoed is op dit moment onderverdeeld in meerdere landgoederen met vijf eigenaren. Elke eigenaar mag volgens het huidige bestemmingsplan een hoofdgebouw wegzetten op één van de vier locaties/bouwvlakken. In elk hoofdgebouw mogen vijf woningen gerealiseerd worden. Drie van de vijf eigenaren hebben inmiddels zo’n hoofdgebouw weggezet. De andere twee eigenaren mogen dit nog doen. 

Waarom is er een nieuw bestemmingsplan nodig?

De landgoedeigenaren hebben dit verzoek bij de gemeente ingediend. Zij willen in plaats van de twee hoofdgebouwen die in de huidige situatie nog gebouwd mogen worden, 15 losse woningen bouwen. Die woningen zouden dan wel kleiner zijn dan de twee geplande hoofdgebouwen, alhoewel ze wel bijna even groot mogen worden als het kleinste hoofdgebouw dat nu al op landgoed de Pluimpot gebouwd is. 

Waarom heeft de SGP-fractie tegen het opstellen van een nieuw bestemmingsplan gestemd?

Wij vinden dat dit voorstel onevenredig zwaar drukt op het landschap. In plaats van de 4 bouwvlakken in het huidige voorstel, ontstaan er in de nieuwe situatie maar liefst 18 bouwvlakken. Omdat bij elk van de woningen ook nog een bijgebouw van maximaal 200 m2 gebouwd mag worden (dat is de grootte van een normale woning), betekent dit dat er in het hele gebied 30 extra stenen objecten bijkomen. In de praktijk zullen de wooneenheden slechts 50-60 meter uit elkaar staan en lijkt het meer op een luxe villawijk. Dat doet geen recht aan de allure die dit landgoed zou moeten hebben. 

Daarnaast vindt de SGP-fractie het van veel groter belang dat juist in de kern Sint-Maartensdijk ontwikkelingen plaatsvinden. Er zijn op dit moment verschillende plaatsen in Sint-Maartensdijk waar we het liefst zo spoedig mogelijk woningbouw gerealiseerd zien. We willen die ontwikkelingen niet in de weg zetten met een forse toename van woningbouw buiten de kern Sint-Maartensdijk!