HomeNieuwsEen haalbare en betaalbare energiestrategie

Een haalbare en betaalbare energiestrategie

Een haalbare en betaalbare energiestrategie

Publicatiedatum: 19 jun. 2020

 

Een haalbare en betaalbare energiestrategie

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag18 juni 2020 is de Zeeuwse regionale energiestrategie (RES) vastgesteld. Daarin staat de Zeeuwse strategie voor de verduurzaming van onze energievoorziening. Als SGP-fractie willen we vanuit het principe van rentmeesterschap hier royaal aan bijdragen. Wel hebben we in twee moties belangrijke kanttekeningen geplaatst bij de RES. Beide moties zijn unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Tholen.

De eerste motie ging over de haalbaarheid en betaalbaarheid. De gemeente Tholen heeft niet de financiële middelen om de plannen in de RES uit te kunnen voeren. Rijksfinanciering is absoluut noodzakelijk. Daarnaast moet er bij de te nemen maatregelen rekening gehouden worden met de inkomenspositie van onze inwoners. Zij mogen niet met onmogelijke kosten opgezadeld worden.

De tweede motie ging over de locaties voor windmolens op Tholen. De motie verduidelijkt dat de RES hiervoor geen extra mogelijkheden biedt en dat de gemeenteraad van Tholen hier altijd het laatste woord over heeft. In het nieuw op te stellen beleid zal duidelijk worden of en op welke locaties windmolens geplaatst mogen worden.