HomeNieuwsCorona en kerkdiensten

Corona en kerkdiensten

Corona en kerkdiensten

Publicatiedatum: 8 jun. 2020


Corona en kerkdiensten

Kerkdiensten zijn voor christenen belangrijk, sterker nog onmisbaar. Kerken worden ook wel “huis des gebeds” genoemd, en wat is er in deze tijd meer nodig dan te bidden? De wereldwijde pandemie van het Corona-virus gevoelen wij als een vinger Gods. Hij roept ons heden op tot het drievoud van inkeer, toekeer en terugkeer tot Hem en zijn geboden.

 

Natuurlijk is het houden van digitale diensten een goed alternatief in deze situatie, maar dit vervangt bij lange na niet de fysieke kerkdienst. Maar we dienen ons ook te houden aan de regels die de overheid ons stelt, daarom hebben vrijwel alle kerken de afgelopen periode volledig digitaal gekerkt. De dringende oproep hiertoe van onze burgemeester en het voor velen onduidelijke beeld over de ontwikkelingen hebben hieraan bijgedragen.

 

Echter, hoewel ernstig ontraden, bood de overheid kerken de mogelijkheid om binnen strikte regels toch een fysieke kerkdienst te houden met maximaal 30 personen. Enkele kerkenraden hebben besloten toch van deze mogelijkheid gebruik te maken. Dat is strikt genomen mogelijk en ieder mag binnen die kaders een eigen afweging maken, mits de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen.

 

Vanaf 1 juni zullen naar verwachting veel kerken deze stap zetten en vinden reeds voorbereidingen plaats om per 1 juli naar 100 aanwezigen te gaan.

 

We hopen en bidden dat deze pandemie zal ophouden en er niet meer slachtoffers zullen vallen. Laat deze indringende gebeurtenis ons brengen tot een diep besef van ons aller afhankelijkheid van de Heere, zodat we ons zouden bekeren van onze zonden en mochten wederkeren tot Gods heilzame geboden. Want alleen in de Heere Jezus, Gods Zoon, zijn wij geborgen, zowel voor de tijd als de eeuwigheid.