HomeNieuwsBravis ziekenhuis kiest voor Roosendaal

Bravis ziekenhuis kiest voor Roosendaal

Bravis ziekenhuis kiest voor Roosendaal

Publicatiedatum: 19 apr. 2019

 

Als fractie van de SGP hebben wij deze week kennisgenomen van het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur van Bravis om een nieuw ziekenhuis te realiseren in Roosendaal, ter vervanging van de huidige twee locaties in Roosendaal en Bergen op Zoom. 

 Wij zijn teleurgesteld dat de keus niet is gevallen op de locatie bij knooppunt Zoomland. Immers, hoe dichter bij Tholen, hoe beter voor ons als inwoners van gemeente Tholen. Een locatie verder weg betekent logischerwijs dat we een stapje terug doen als het gaat om de bereikbaarheid van (acute) zorg. Tegelijkertijd hebben we ook begrip voor de overwegingen van de Raad van Bestuur van Bravis, met name waar het gaat over de mogelijkheden voor uitbreiding in de toekomst. 

 Eerder deze week hebben raadsleden Ruud Muijt en Kees Knulst gesproken met de clientenraad van Bravis. Onder meer via deze weg zullen wij erop aandringen dat het belang van de Thoolse burger, namelijk een goede beschikbaarheid en bereikbaarheid van kwalitatief hoogstaande ziekenhuiszorg, wordt gewaarborgd. Ook roepen wij het College van B&W van Tholen op om onze zorgen nadrukkelijk kenbaar te maken bij de Raad van Bestuur. Tot slot vragen wij de Raad van Bestuur van Bravis, als ook het College, om de toezegging om de mogelijkheden te verkennen om anderhalvelijnszorg (bijv. dialyses) te organiseren op Tholen, in de komende tijd concreet te maken.