HomeNieuwsBijdragen Raadsvergadering 08-06-2017

Bijdragen Raadsvergadering 08-06-2017

Bijdragen Raadsvergadering 08-06-2017

Publicatiedatum: 8 jun. 2017

In de gemeenteraadsvergadering van 8 juni 2017 diende de SGP fractie een motie in om pulsvisserij mogelijk te houden. 

Raadslid Arjen Quist zei hier in de gemeenteraad het volgende over:

Onze fractie vind het een bizarre ontwikkeling: de pulstechniek is een innovatieve vangstmethode die bijvangst vermindert, tot minder bodemschade leidt en tot 50% brandstof bespaart. En toch dreigt deze techniek door met name de Franse lobby grotendeels onmogelijk gemaakt te worden vanuit Brussel. In het slechtste geval worden vanaf 2019 62 van de 88 ontheffingen ingetrokken, waardoor er nog maar 22 Nederlandse vissers deze techniek mogen gebruiken. Dat zal onoverkomelijk tot faillissementen leiden. Omdat dit direct onze Thoolse vissers raakt (de TH-6, TH-7 en de TH-10 maken immers allemaal gebruik van de pulstechniek) roepen we het college op om in goed overleg met de visserijsector het nodige (datgene wat in alle redelijkheid mogelijk is) te blijven doen om de toekomst van pulsvisserij te waarborgen. Omdat onze lokale visserijsector relatief klein is ten opzichte van de sector in Goeree-Overflakkee verzoeken we het college om zich daarbij aan te sluiten en samen een krachtig geluid te laten horen voor het behoud van pulsvisserij. 

De motie is hier te vinden.

In deze raadsvergadering kwam ook het besluit tot verkoop van Zeeuwse Netwerk Holding N.V. door PZEM N.V. aan STEDIN Holding N.V. aan de orde. 

Hierbij diende raadslid Cees Verloop een amendement in, om de wethouder maximaal te steunen in het bereiken van een versneld toekomstplan voor PZEM.

Dit amendement is hier te vinden.