22-11-2016 thumbnail

SGP vraagt aandacht voor Stichting Kristal

De SGP fractie heeft aandacht gevraagd voor het betrekken van zorg bij stichting Kristal. Stichting Kristal zet zich in voor de ontwikkeling en ontplooiing van jongeren die als gevolg van psychosociale problematiek een veilige, reformatorische en gezonde leefomgeving nodig hebben.

Lees verder >
09-11-2016 thumbnail

Week van het leven

Deze week is het de week van het leven. Verschillende maatschappelijke organisaties en politieke partijen werken hierin samen. De focus wordt gelegd op de gruwelijke abortuspraktijk in ons land. In Nederland eindigt 1 op de 7 zwangerschappen in abortus provocatus. Per jaar worden er ruim 30.000 abortussen uitgevoerd. Een absurd hoog aantal. Dit mogen we nooit gewoon gaan vinden. Helaas is abortus een verworven recht van de vrouw geworden. Maar heeft het ongeboren leven dan geen enkel recht?

Lees verder >
09-11-2016 thumbnail

Roelof Bisschop in Tholen: “Turkije een ongemakkelijke bondgenoot”

Op vrijdagavond 4 november was tweedekamer lid Roelof Bisschop als gastspreker in Tholen aanwezig bij een thema-bijeenkomst die het SGP bestuur had georganiseerd. Het thema van de avond ging in op de samenwerking met Turkije. Hoe moet Nederland daar nu mee omgaan? De plaatselijke kiesvereniging organiseert dit soort avonden om actuele onderwerpen, ook internationaal, aan de orde te stellen en daarbij de relatie te leggen met onze eigen politiek.

Lees verder >
05-11-2016 thumbnail

SGP legt focus 2017 op Mantelzorg, Onderwijs en Sint-Maartensdijk

SGP legt focus 2017 op Mantelzorg, Onderwijs en Sint-Maartensdijk Donderdagavond 3 november 2016 werd de gemeentebegroting van Tholen voor 2017 behandeld. Tijdens deze vergadering gaf raadslid Cees Verloop aan dat de fractie binnenkort met een voorstel komt hoe extra ondersteuning aan de mantelzorgers gegeven kan worden. Dit is een groep mensen die zichzelf onbewust kunnen overbelasten. De gemeente kan hierin ondersteuning geven om te helpen mantelzorgen.

Lees verder >
24-10-2016 thumbnail

Vuurwerk afsteken nog van deze tijd?

“Het aantal gewonden met zeer zwaar letsel geeft elk jaar de andere ruwe zijde van de medaille te zien” | “Gemeenten, postbedrijven, vervoerders en winkeliers betalen jaarlijks een enorm bedrag aan het herstellen van schade” | Zo maar wat uitspraken die wij zo links en rechts oppikken. Wij zijn eigenlijk wel benieuwd hoe de vlag er in 2016 voor staat. Is vuurwerk afsteken nog wel van deze tijd? Vul de enquête in!

Lees verder >
21-10-2016 thumbnail

Behandeling zwembaden

Donderdagavond 20 oktober is door de gemeenteraad van Tholen besloten zowel het zwembad in Tholen als in Sint-Maartensdijk open te houden. Het standpunt van de SGP is zwembad De Spetter te Tholen te renoveren en in Sint-Maartensdijk middels een Publiek Private Samenwerking (PPS) een bijdrage te leveren aan een nieuw zwembad en het bestaande bad tot 2020 open te houden er vanuit gaande dat dan het nieuwe bad geopend wordt.

Lees verder >
05-10-2016 thumbnail

Kansen voor Thoolse jongeren in luchtvaartonderhoud

Kansen voor Thoolse jongeren in luchtvaartonderhoud Dinsdagavond 4 oktober brachten raadsleden Aad Prins en Peter Kraamer een bezoek aan busenisspark Aviolanda Woensdrecht en de luchtvaarttechniek opleiding AMTS van ROC West-Brabant in Hoogerheide.

Lees verder >
26-09-2016 thumbnail

Peter Hoek op kandidatenlijst SGP Tweede Kamer

Peter Hoek staat nummer 12 op de kandidatenlijst van de SGP voor de Tweede Kamer verkiezingen. Zeeland is vertegenwoordigd!

Lees verder >
18-07-2016 thumbnail

Kadernota 2017: Ruimte aan de Thoolse samenleving

Op donderdag 14 juli is onder andere de kadernota voor 2017 behandeld. Hierin citeerde Dhr. Kraamer onder andere een spreuk van Salomo: “Want het gebod is een lamp, en de wet is een licht, en de bestraffingen van de tucht zijn de weg van het leven.”

Lees verder >
23-06-2016 thumbnail

SGP roept Veiligheidsregio op niet te bezuinigen op directe brandweerzorg

In de gemeenteraadsvergadering van 23-6-2016 betoogde de SGP niet te bezuinigen op directe brandweerzorg, door middel van een amendement en een motie. Beide zijn unaniem door de raad aangenomen.

Lees verder >
23-05-2016 thumbnail

Teambuilding & mediatraining

Afgelopen vrijdag hebben we als Thoolse SGP een teambuilding en mediatraining gehad. Naast alle politieke samenkomsten, was vrijdag een dag van ontspanning en bezinning.

Lees verder >
19-05-2016 thumbnail

Zondagswet | Reageert u ook?

Het kabinet wil de Zondagswet intrekken. Een concept wetsvoorstel ligt hier voor gereed. Het idee erachter is dat dit lokaal geregeld moet worden, omdat er veel verschillen tussen gemeenten zijn. De SGP is het hier niet mee eens...

Lees verder >
20-04-2016 thumbnail

Voorstel SGP oprichting klankbordgroep GGD Zeeland

Enkele weken terug zijn we met een aantal SGP-raadsleden en wethouders op bezoek geweest bij GGD Zeeland. Er is toen gesproken over samenwerking in een gemeenschappelijke regeling. Gezamenlijk hebben we het verzoek ingediend bij het GGD-bestuur om een klankbordgroep met raadsleden op te richten.

Lees verder >
02-04-2016 thumbnail

De SGP op de rommelmarkt Koningin Julianaschool Sint-Philipsland.

Heeft u ons vandaag ook ontmoet op de rommelmarkt in Sint Philipsland? We hebben goede gesprekken gevoerd. Zien we u een volgende keer ook?

Lees verder >
14-03-2016 thumbnail

Vloekverbod: Uitbreiden in plaats van afschaffen!

Op donderdag 10 maart tijdens de raadsvergadering diende tijdens de behandeling van de Algemene Plaatselijke Verordening de PvdA een amendement in om het vloekverbod uit de APV te schrappen. Uiteraard waren wij het hier niet mee eens!

Lees verder >
Meer nieuws